<kbd id="sbw59nnw"></kbd><address id="z156t2l4"><style id="5rb0uz5s"></style></address><button id="vyft8aif"></button>

     Department of Counseling & Human Services Faculty & Staff

     Department of Counseling & Human Services Faculty & Staff

     专职教师

     关联 教授/椅
     凯瑟琳stavrianopoulos博士
     (212)237-8146
     stavros@ jjay.cuny.edu
     8.65.20 / NB

     副教授
     嘛'E处。刘易斯博士
     (212)237-8141
     malewis@ jjay.cuny.edu
     8.65.18 / NB

     助理教授/次协调
     米奇·梅伦德斯博士
     (212)237-8101
     mimelendez@ jjay.cuny.edu
     8.65.19 / NB

     副教授
     卡里桑切斯 - leguelinel博士
     (212)237-8147
     csanchez@ jjay.cuny.edu
     8.65.22 / NB

     教授
     罗伯特·德卢西亚
     (212)237-8142
     rdelucia@ jjay.cuny.edu
     8.65.21 / NB

     副教授/主要协调人
     南希velazques托雷斯博士
     (212)237-8135
     ntorres@ jjay.cuny.edu
     8.65.30 / NB

     兼职教师/非教学

     兼职助理教授/主要顾问
     贝蒂·泰勒,利科克,m.s.ed.,PD,LMHC
     (212)237-8140
     bltaylor@ jjay.cuny.edu 
     8.65.25 / NB

     附件 关联 教授
     卡伦·贝蒂博士
     (212)237-6851
     kbeatty@ jjay.cuny.edu
     8.65.27 / NB

     附件 关联 教授
     埃琳娜beharry博士
     (212)237-8148
     ebeharry@ jjay.cuny.edu
     l68.08 / NB 

     客座教授
     英格丽·卡马乔托雷斯,b.a / M.A。
     (212)237-8271
     itorres@ jjay.cuny.edu
     8.65.27 / NB

     客座教授
     凯特林彗星,文学硕士 
     (212)237-8271
     kcomet@ jjay.cuny.edu
     8.65.27 / NB

     客座教授
     约瑟夫·马尔多纳多,l.m.s.w
     646.781.2146
     jmaldonado@ jjay.cuny.edu
     8.65.27 / NB

     客座教授
     菲菲拍,M.S。 ED,LMHC
     212.237.8137
     fshoot@ jjay.cuny.edu
     8.65.27 / NB

     客座教授
     查维尔·古斯曼
     (212)393-6883
     cguzman@ jjay.cuny.edu
     8.65.27 / NB

     现场教育专家
     克里斯蒂aristy,米S,LCSW,CASAC-G,ncttps 
     (646)781-5841
     karisty@ jjay.cuny.edu
     325.16 / HH

     行政管理中的支持人员

     安吉拉·谢尔比
     (212)393-6883
     ashelby@ jjay.cuny.edu
     8.65.26 / NB

      

      

      

      

      

       <kbd id="z2uho429"></kbd><address id="f4lhrlt9"><style id="a7wa0yz4"></style></address><button id="v4iw7lry"></button>